Visi Misi Slogan

VISI:  
MENGAMALKAN BUDAYA LESTARI SEPANJANG MASAMISI: 
SELURUH WARGA SEKOLAH MENZAHIRKAN KEPRIHATINAN TERHADAP   KELESTARIAN ALAM SEKITAR MELALUI:


1. Amalan pentadbiran dan pengurusan

2. Pelaksanaan P&P di dalam dan luar bilik darjah

3. Aktiviti kokurikulum

4. Program penghijauan


MOTO : " WE CARE WE SAVE"


Tujuan / Objektif

1. Memupuk nilai murni alam sekitar dalam kalangan warga sekolah

2. Meningkatkan tahap kesedaran warga sekolah mengenai kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar

3. Menggalakkan warga sekolah melaksanakan aktiviti mesra alam dengan berkesan

4. Meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dalam menjayakan Pendidikan Alam Sekitar.

5. Mewujudkan suasana sekolah yang kondusif bagi melahirkan warga sekolah yang mempraktikkan amalan hidup lestari.


Sasaran : Semua warga SMK Telok Air Tawar

No comments:

Post a Comment